بررسی دامنه

جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.


قیمت دامنه
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.com 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
.net 1 530,000ریال 530,000ریال 530,000ریال
.org 1 590,000ریال 590,000ریال 590,000ریال
.biz 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.info 1 530,000ریال 530,000ریال 530,000ریال
.name 1 320,000ریال 320,000ریال 320,000ریال
.us 1 280,000ریال 280,000ریال 280,000ریال
.ca 1 1,100,000ریال 1,100,000ریال 1,100,000ریال
.co 1 1,000,000ریال 1,000,000ریال 1,000,000ریال
.co.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
.ac.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
.id.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
.net.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
.org.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
.gov.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
.sch.ir 1 55,000ریال 55,000ریال 55,000ریال
.asia 1 160,000ریال 160,000ریال 160,000ریال
.mobi 1 600,000ریال 600,000ریال 600,000ریال
.tel 1 400,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
.tv 1 1,150,000ریال 1,150,000ریال 1,150,000ریال
.cc 1 720,000ریال 720,000ریال 720,000ریال
.ws 1 1,650,000ریال 1,650,000ریال 1,650,000ریال
.bz 1 1,600,000ریال 1,600,000ریال 1,600,000ریال
.mn 1 1,900,000ریال 1,900,000ریال 1,900,000ریال
.pro 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.ae 1 2,800,000ریال 2,800,000ریال 2,800,000ریال
.am 1 2,350,000ریال 2,350,000ریال 2,350,000ریال
.pub 1 900,000ریال 900,000ریال 900,000ریال

Powered by WHMCompleteSolution