اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش فروش

سوالات قبل از خرید و تمدید پشتیبانی سرویس های خود را این طریق ارسال فرمایید.

 پشتیبانی دامنه ها

سوالات مربوط با ثبت، تمدید و انتقال دامنه را از این طریق ارسال فرمایید.

 پشتیبانی پورتال شمس

سوالات و مشکلات مربوط به پورتال شمس را از این طریق بپرسید.

 پشتیبانی SmarterMail

در این بخش تیکت های مربوط به میل سرور SmarterMail ثبت و پیگیری میشوند.